Velkommen til vår julekalender

Fra 1. desember kan du bli med i vår julekalender og teste din kunnskap innenfor 5.klasse-pensum. Delta i vår julekalender og vinn flotte premier frem til julaften.

Hver arbeids dag frem til jul trekker vi ut tre heldige vinnere som får et Supergavekort på kroner 500,-

I tillegg trekker vi på julaften en hovedvinner blant de som har svart riktig på flest spørsmål.
Hovedvinneren mottar et Supergavekort på kroner 3000,-.
Hvilket av disse tallene er et primtall?
Dagens premie

Vi trekker daglig ut tre heldige vinnere av gavekort til en verdi av kroner 500,-.


{:answer_id=>[], :opt_in=>[], :opt_in2=>[], :opt_in3=>[], :subscriber_id=>[]}
Obs, her ble det ikke helt riktig. Feil er merket i rødt

Luke er avsluttet

Riktig svar: 5

Linda Huseby Elvestad
Gunhild Gyland
Tor Arne Karterud


Vilkår

- Vinneren vil bli tilfeldig trukket basert på innsendte svar.
- Vinnerne vil bli kontaktet via tlf. eller e-post. Husk derfor å oppgi fullt navn, mobiltelefonnr. og e-postadresse.
- Dersom nødvendig informasjon ikke er korrekt registrert vil premien gå tilbake til ny trekning.
- Deltagelse i Konkurransen er gratis og uten kjøpsforpliktelse.
- Deltagelse i Konkurransen er tillatt for enhver person som har gyldig e-postadresse, er 16 år gammel eller eldre på påmeldingstidspunktet.

Hva bør du ellers vite?
SG Finans er ansvarlig for alle premieavgifter. Skulle en person, som følge av premien, pådra seg et skattemessig ansvar eller et ansvar i forbindelse med sosiale ytelser, fraskriver SG Finans seg ansvaret for dette.

Konkurransen holdes av SG Finans AS, Strandveien 18, 1366 Lysaker.

SG Finans behandler personverndata i overensstemmelse med den gjeldene personvernloven. SG Finans har utarbeidet egne personvernregler, som inneholder regler for og beskrivelser av SG Finans behandling av personvernopplysninger.

I forbindelse med konkurransen, samles det inn persondata om deltageren, med det formål å sende ut informasjon om konkurransen og utlevere premier til vinnere.

Se personvernerklæringen ovenfor for mer informasjon.